За проекта

"Най-доброто образование е това, което дори не си забелязал." ("La meilleure education est celle dont on ne s'aperçoit pas") Цитат от френския писател Андре Мороа (1901-76).

"Младите Европейци Обичат Чужди Езици" е мрежа от ервопейски партньори, чиято цел е да промотира ученето на чужди езици като ключово умение, свързано с ученето през целия живот.

Ние вярваме. че забавните, атрактивни и нетрадиционни форми на изучаване на чужди езици трябва да включени не само във формалното образование, но също така и в неформалните форми и дейности в свободното време.

Нашата мрежа планира да открие голям брой инструменти, за да повиши осведомеността и да демонстрира значението на изучаването на чужди езици, с което да помогне за повишаване на ефективността на преподаването на чужди езици.

Нашите цели са:

  • да намерим предишни проекти, при реализирането на които са разработени иновативни и полезни инструменти за изучаване на чужди езици, но които не се използват в последствие и когато е възможно да ги съживим и адаптираме за използване от младите хора в неформална среда
  •  да направим смислен и забавен процеса на учене, например като част от спортните, социални и културни дейности
  • да създадем помагало, включващо различни инструменти за изучаване на чужди езици, които са адаптирани в социални, културни и спортни дейноСти за младите хора.

 

 

The Young European Love Languages 2 project has its own website.

The VHS Cham held the Kick off Meeting for the YELL2 Project with project partners from Germany, Turkey and the United Kingdom. YELL2 is a KA 2 Project (Accompanying Measures) running from November 2012 to October 2013.

 
A movie presenting the results of the YELL project can be viewed here (for now with German subtitles - might take a few seconds to download)!

Open day for teachers, trainers and stakeholders at VHS Cham